Skolskjuts och ungdomskort

Skolskjuts

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever som bor långt från skolan och som går i förskoleklass, grundskolan, anpassad grund­skola eller anpassad gymnasieskola. Huruvida du är berättigad till skolskjuts eller inte beror på hur långt du har till skolan, trafikförhållandena, om du har någon funktionsnedsättning eller om det finns någon annan särskild omständighet, exempelvis växelvis boende.

Rätt till kostnadsfri skolskjuts gäller från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs. Det krävs att eleven går i den skola i Härjedalens kommun som kommunen hänvisar till.

Avståndsregler

  • 2 km för elever i skolår F-3
  • 3 km för elever i skolår 4-6
  • 4 km för elever i skolår 7-9

Om inte avståndsreglerna är uppfyllda kan vårdnadshavare ansöka om dispens från skolskjutsregler i särskilda fall. Du som vårdnadshavare söker dispens från gällande regler via e-tjänsten Ansökan om skolskjuts.

Skolskjuts kan ske i form av:

  • resor med allmän kollektivtrafik (busskort)
  • resor med särskilt upphandlad skolskjuts i form av skolbuss och skoltaxi
  • ekonomisk ersättning (självskjuts eller kontantbidrag)

Ungdomskort

Ungdomskortet är ett busskort som ger alla ungdomar mellan 6-19 år folkbokförda i Härjedalens kommun möjlighet att åka gratis med länstrafiken hela året.

Ungdomskortet är personligt och gäller för obegränsat antal resor med buss i Jämtlands län. Se länstrafikens webbplats för mer detaljerad information om ungdomskortet Länk till annan webbplats..

Kortet gäller från 1 januari det år du fyller 6 år till och med 31 december det år du fyller 19 år. Du har samma ungdomskort hela tiden och när du inte längre har rätt till kortet spärras det automatiskt.

Ditt ungdomskort är en värdehandling - förvara ditt kort väl

Om du tappar ditt kort ska ett ersättningskort beställas för att du ska få ett nytt. Har du inte tillgång till internet kan du ringa 0680-161 00 helgfri måndag - fredag. Ersättningskortet har en självrisk på 125 kronor och skickas till din folkbokföringsadress tillsammans med en faktura på avgiften. Är du under 18 år krävs målsmans uppgifter.

Är du nyinflyttad och folkbokförd i kommunen kan du beställa ett ungdomskort.

Under tiden du väntar på ditt ungdomskort ansvarar du själv för dina resekostnader genom att köpa biljett på bussen - det gäller alla 6-19 år.

Bidra till en säker och trygg trafikmiljö - oavsett när du befinner dig på eller nära väg och trafik. Uppsikt, omtanke och försiktighet gör trafiken säkrare för alla.

Bär alltid reflex under den mörka årstiden. Använd alltid bälte i fordonet du reser med.

Kontakt

Senast uppdaterad: 13 december 2022 15:43
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas