Intresseanmälan frivilligt socialt arbete

Det finns barn, ungdomar och vuxna som behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om hjälp med privatekonomi, att ha en trygg vuxen förebild eller att bryta en ofrivillig isolering.

Familjehem eller jourhem tar emot barn eller ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar.

Familjehem

Ett familjehem är en vanlig familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. För en kortare eller längre tid fungerar familjehemmet som barnets eller ungdomens familj med allt det innebär av tid, kärlek, regler, läxor, tandläkarbesök och liknande. De som vill bli familjehem ska kunna erbjuda barnet en trygg tillvaro i en stabil familj med mål att barnet så småningom ska kunna flytta tillbaka.

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver placeras omedelbart. Barnet bor kvar en kortare period medan socialtjänsten utreder vad som blir bäst för barnet i längden, om barnet kan flytta tillbaka till sina föräldrar eller behöver flytta till exempelvis ett familjehem.

Härjedalens kommun ingår i länssamverkan Familjehemscentrum Jämtlands län som rekryterar, utreder och utbildar blivande familjehem.

Anmäl intresse till familjehem eller jourhem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en familj eller person som tar emot ett barn eller en ungdom regelbundet i sitt hem något eller några dagar eller nätter i månaden, oftast på helger. Kontaktfamiljen fyller en viktig roll i barnets liv och ger barnet stöd, till exempel genom att ge det ett nytt nätverk eller nya rutiner.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person som träffar barnet eller den vuxne regelbundet för att umgås och hitta på olika aktiviteter tillsammans. Kontaktpersonen är en trygg vuxen förebild som kan hjälpa till med stöd och stimulans och att bryta social isolering.

Anmäl intresse till kontaktfamilj och kontaktperson

En person som har svårt att själv bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

God man och förvaltare

Senast uppdaterad: 14 augusti 2023 14:25
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas