Härjedalens Fjällmuseum AB

Fjällmuseet drivs som ett aktiebolag under namnet Härjedalens Fjällmuseum AB. Ägare är Stiftelsen Jamtli, Härjedalens kommun och Härjedalens Fornminnesförening.

Styrelsen utgörs av fem ledamöter och tre suppleanter. Härjedalens kommun Länk till annan webbplats. och Jamtli Länk till annan webbplats. har vardera nominerat två ledamöter medan Fornminnesföreningen har utsett en. Dessa organisationer har också utsett varsin suppleant. Ordförande i styrelsen väljs av kommunen. Styrelsen har sitt säte i Härjedalens kommun. Museichef (VD) rekryteras av Jamtli, museichefen är också Kommunantikvarie för Härjedalens Kommun.

Härjedalens Fjällmuseum disponerar Fornminnesparken och samlingarna men de ägs fortfarande av Fornminnesföreningen.

Sedan Juli 2013 är Museet dessutom medlem i föreningen "Genus i museer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Senast uppdaterad: 24 mars 2021 15:37
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas