Samlingarna

I Härjedalen finns en rik och särpräglad kulturmiljö. Och i detta landskap bildade den framsynte handlaren Erik Fundin redan 1894 Sveriges första lokala bygdemuseum. Tack vare att han började samla så tidigt, kom samlingarna att bli enastående, både till kvalitet och omfång.

Vad är det som är speciellt med samlingarna här?

» Deras ålder. Härjedalen brukar betraktas som en del av landet där ålderdomliga seder och föremål dröjt sig kvar. Föremålen är tidigt insamlade och tillsammans ger detta en samling som speglar Härjedalslivet under 1600 -1800-talen.

» Deras bredd. Grundaren, Erik Fundin var modern i sin historiesyn. Han var intresserad av allt som på något sätt speglade livet i bygden. Vardagen var minst lika intressant som festen.

» Samlingarnas höga kvalitet, föremålen är välgjorda, vackra och fyllda av intressanta detaljer.

Det är endast en bråkdel av alla föremål som visas i utställningar, resten förvaras och vårdas i museets magasin.

När vi tillför något till Härjedalens Fornminnesförenings samlingar vill vi veta så mycket som möjligt om föremålen. Minnen och berättelser om föremålen fyller dem med betydelse.


Vill du skänka något till museet?
Kontakta Ola Hanneryd, 070- 662 64 24
E- post: ola.hanneryd@fjallmuseet.se


Senast uppdaterad: 17 mars 2021 13:22
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas