Tillgänglighet

Tillgängligheten till museet och våra utställningarna är bra. I utomhusmiljön finns några brister, som vi försöker åtgärda.

Utställningslokalerna

I utställningarna är ljusstyrkan svag. Men föremålen och glasmontrarna har bättre belysning. Belysningen får inte vara för stark, eftersom de gamla föremålen måste skyddas från blekning. Föremål och texter är placerade så att de i de flesta fall passar rullstol.

Kontrasterna mellan ljus och mörker och mellan olika färger är stor. Det gör det lätt att orientera sig i den spännande utställningen.

I utställningarna finns det musik och andra ljud att lyssna till. Här finns också knappar att trycka på och föremål att röra vid. I uställningen finns också uppgifter att pröva på.

Fornminnesparken

Intill museet ligger Fornminnesparken, ett friluftsmuseum med mycket gamla byggnader från Härjedalen. Genom Fornminnesparken löper en grusgång. Från museet är det uppförsbacke.

Den övre hälften av parken är däremot i jämnt plan och har lite bättre tillgänglighet. Den delen nås från parkens övre ände. Man åker i det fallet först uppför Vintergatan, som ligger intill Konsum i Funäsdalen. Man svänger sedan till höger in på Erik Fundins väg. Man parkerar vid vägens slut. Där finns gott om plats.

Några frågor?

Det går självklart bra att både ringa och maila oss om ni har några andra funderingar kring tillgängligheten.

Senast uppdaterad: 25 mars 2021 12:24
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas