Workshop: Använd dina resurser smartare!

Härjedalens kommun bjuder in företag till dialog och lärande om industriell symbios och cirkulär ekonomi.

​Workshopen inleds med föreläsningar av expertkonsulterna Patrick Olsson och Louise Mattsson som ger en introduktion till ämnet och visar upp lärorika exempel på industriella symbioser från andra regioner.​

  • Patrick Olsson är expertkonsult och forskare på Högskolan i Gävle med över 15 års erfarenhet inom energieffektivisering. ​
  • Louise Mattsson är hållbarhetsingenjör och expertkonsult för analys av materialflöden. Senast har hon tagit fram underlag för etablering av landbaserad fiskodling i Härjedalen.​

Efter föreläsningarna går vi från teori till praktik. Deltagarna välkomnas att ha med sig exempel på restflöden i sina verksamheter. Tillsammans diskuterar vi möjligheter för hur överskotten skulle kunna komma till användning på smarta och lönsamma sätt framöver.

Genom industriell symbios blir restprodukter och outnyttjad energi i din verksamhet till pengar. Tillsammans skapar vi nya affärsmöjligheter. Var med och lär dig hur!

​Dag, tid och plats

Workshopen är gratis och fika ingår.

Anmäl dig senast fredag 17 november 2023.​

Mer information

Vid frågor kontakta projektledare Franziska Gandert:​
franziska.gandert@herjedalen.se

Projektet medfinansieras av Region Jämtland Härjedalen och den Europeiska regionala utvecklingsfonden för Mellersta Norrland.

Senast uppdaterad: 13 november 2023 09:56
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas