Boendestöd

Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Det ska vara ett stöd i den dagliga livsföringen och riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblem i åldrarna 18 till 67 år.

Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv. Det utförs av Ringengruppen.

Personalen arbetar utifrån att målgruppen ska komma i gång med vardagssysslor och rutiner. De anordnar och följer med på sociala aktiviteter, både enskilt och i grupp. De följer också med och stöttar i kontakter med till exempel myndigheter och vårdgivare.

Ansök om boendestöd hos en LSS-handläggare eller socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen.

Senast uppdaterad: 19 april 2023 15:22
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas