Livsmedel och dricksvatten

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt. Alla som hanterar livsmedel ansvarar själva för att livsmedlen ska vara säkra.

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar över alla livsmedelsanläggningar inom Härjedalens kommun. Det innebär att vi gör regelbundna kontroller på restauranger, livsmedelsbutiker, skolkök, livsmedelsproducenter, tillfälliga livsmedelsverksamheter och av annan hantering av livsmedel.

Vi ger även råd till den som vill starta en ny verksamhet, och utreder misstänkta matförgiftningar och livsmedelsorsakade utbrott.

Registrering och godkännande av livsmedelsverksamheter

Livsmedelsanläggningar som restauranger, caféer och livsmedelsproducenter måste registreras hos kommunen och godkännas av kommunen eller Livsmedelsverket innan verksamheten får starta.

Läs mer om registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Livsmedelskontroller

Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill sätta livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den organisation som säljer mat som också ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den.

Läs mer om kontroll av livsmedelsanläggningar

Avgift för livsmedelskontroll

Alla livsmedelsverksamheter måste betala en årlig avgift för den livsmedelskontroll som kommunen utför hos dem.

Läs mer om riskklass och avgift för livsmedelskontroll

Vad säger lagen?

EU:s gemensamma lagstiftning täcker hela livsmedelskedjan från odling och uppfödning av djur, genom produktions- och distributionsled fram till konsumentens tallrik. Målet med lagstiftningen är säker mat för alla konsumenter. Säker mat uppnås genom att den hanteras, lagras, tillagas och märks på rätt sätt.

Kommunens arbete med livsmedelstillsyn grundar sig i bland annat Sveriges och EU:s livsmedelslagar och de förordningar som hör till dessa.

Mer om lagstiftning inom livsmedelsområdet på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om livsmedelslagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Om EU:s livsmedelslagar och förordningar på webbplatsen EUR-lex Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021 15:20
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas