Skadedjur

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ett ansvar enligt miljöbalken för att utreda och åtgärda problem med skadedjur och ohyra i de fastigheter eller verksamheter du ansvarar för.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare som inte sköter sina åtaganden enligt kan av kommunen föreläggas att vidta åtgärder eller betala vite.

Skadedjur och ohyra

Skadedjur och ohyra i livsmedelsverksamheter

Förekomst av skadedjur och ohyra och rutiner för att förebygga detta är en av de saker som kommunen kontrollerar vid tillsynsbesök i livsmedelsanläggningar.

Kontroll av livsmedelsanläggningar

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:48
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas