Läkemedelspåminnare

En läkemedelspåminnare är en automat som påminner dig om att ta dina läkemedel, så att du får rätt dos läkemedel vid rätt tidpunkt.

När det är dags att ta läkemedel signalerar läkemedelspåminnaren med hjälp av ljus, ljud och tal. Genom att trycka på läkemedelspåminnarens gröna knapp matas rätt läkemedel fram. Påsen är förklippt och enkel att öppna. Skulle du av någon anledning missa att ta medicinen kommer flera påminnelser. Om du inte tryckt på den gröna knappen och tagit ut ditt läkemedel ur automaten, trots påminnelser, så får hemtjänstens personal ett meddelande och kontaktar dig.

Om du bor hemma och får hjälp av hemtjänsten med att ta dina läkemedel kan du få en läkemedelspåminnare. Det är en sjuksköterska som bedömer om en läkemedelspåminnare passar dig och dina behov. Prata med hemtjänstpersonalen så tar sjuksköterskan kontakt med dig.

Har du inte hemtjänst, kontakta din hälsocentral.

Först gör en sjuksköterska en bedömning tillsammans med dig om en läkemedelspåminnare passar dig och dina behov. Om ni kommer fram till att en läkemedelspåminnare skulle underlätta din vardag visar hemtjänstpersonalen hur läkemedelspåminnaren fungerar. Under en uppstartsperiod kommer du att få besök av hemtjänstpersonal vid varje tidpunkt för läkemedelsintag så att du känner dig trygg. Du får regelbunden uppföljning av personal för att se att allt fungerar som det ska.

Om du inte trycker på den gröna knappen på läkemedelspåminnaren, trots upprepade tydliga påminnelser, så låser automaten in läkemedlet i ett separat fack så att du inte får läkemedlet vid fel tidpunkt. Hemtjänstens personal får då ett meddelande och kontaktar dig.

Hemtjänstens personal får automatiskt meddelanden när dosrullen i automaten börjar ta slut. De kommer då hem till dig och fyller på med nya läkemedel.

Läkemedelspåminnaren kan ställas in i reseläge och läkemedel kan tas fram manuellt innan avresa. Då kan du ta med dig dina läkemedel när du reser.

Läkemedelspåminnaren ansluts till ett eluttag hos dig.

Vid ett elavbrott fortsätter läkemedelspåminnaren att fungera i 24 timmar med hjälp av ett batteri.

Du kan få mer information om läkemedelspåminnare av hemtjänstpersonalen som besöker dig.

Har du inte hemtjänst, kontakta din hälsocentral.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024 10:41
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas