Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en annan familj eller person under en tid. Det kan handla om allt från enstaka träffar med en annan person till att flytta till en annan familj.

Ansökan görs via vår e-tjänst eller genom att kontakta Individ- och familjeomsorgens mottagning. Se kontaktuppgifter nedan.

Ett barn eller ungdom som inte längre kan bo kvar hemma hos sina föräldrar kan behöva bo hos en annan familj. Det kan till exempel bero på missbruk inom familjen, sjukdom eller funktionsnedsättning. I familjehemmet kan barnet bo en kortare tid eller ända tills det är redo att flytta hemifrån. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund men även enligt lagen om vård av unga (LVU).

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver en akut placering en kortare tid i väntan på att socialtjänsten skall utreda vad som blir bäst för barnet i längden.

Kontaktfamilj är en stödfamilj där barnet eller ungdomen regelbundet vistas någon eller några dagar och/eller nätter i månaden, oftast på helger, då den egna familjen behöver extra stöd och avlastning under en period.

Barn och ungdomar som befinner sig i en besvärlig situation, saknar en vän att samtala med eller kanske har det svårt att ta sig ut på egen hand kan ansöka om att få en kontaktperson. Du träffar regelbundet kontaktpersonen för att umgås och hitta på olika aktiviteter tillsammans. En kontaktperson kan du även söka om du behöver stöd i din föräldraroll eller är vuxen och i behov av ett extra stöd under en period.

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 november 2022 11:05
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas