Föräldraskapsstöd och föräldrautbildning

Att delta i föräldragrupper är att ta ansvar och vilja ge barnet eller ungdomen bra förutsättningar, styrka och trygghet. Det är betydelsefullt att träffa andra föräldrar, få stöd, ta del av andras erfarenheter och inspirera varandra.

Föräldrarnas närvaro i barns och ungdomars liv är avgörande för barns och ungdomarnas mående. Föräldrar som är trygga och glada i sina föräldraroller ger barn och ungdomar bättre förutsättningar i livet.

ABC - Alla barn i centrum

ABC erbjuder 4 träffar med olika teman (visa kärlek, vara med, visa vägen, välja strider). Innehållet är baserat på forskning kring föräldraskap, barns utveckling samt FN:s barnkonvention. För information och intresseanmälan ta kontakt med kommunens kontaktpersoner.

Förälder på distans

Programmet handlar om att förbereda sig inför gymnasietiden då ens ungdomar studerar på annan ort. Innehållet styrs av vad föräldrarna efterfrågar och vad som känns aktuellt att diskutera. Det är 5 kostnadsfria träffar som hålls i cirkelform genom studieförbunden.

Öppenvården erbjuder fem stödsamtal till familjer med barn 0-18 år. Det kan gälla frågor som rör relationer mellan barn, tonåringar och föräldrar. Samtalen kostar inget och journalförs inte. De bokas direkt hos kommunens öppenvårdsenhet.

Senast uppdaterad: 15 juli 2022 09:40
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas