Mini-Maria

Foto: Plattform

Mini-Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år som har frågor eller önskar stöd kring alkohol, droger eller spel om pengar.

Även vårdnadshavare, annan anhörig eller kompis kan kontakta oss om de känner oro för någon. Den unge behöver inte ha en insats via socialtjänsten för att få stöd hos Mini-Maria.

Mini-Maria är en länsövergripande verksamhet som samfinansieras av kommun och region. Vi som arbetar på mottagningen är socionom, behandlare, sjuksköterska. Vi har även psykolog och läkare kopplat till teamet.

Verksamheten erbjuder

  • Kartläggning av den unges situation och behov för att kunna säkerställa rätt stöd.
  • Individuella stöd och behandlingssamtal med den unge.
  • Individuella stödsamtal med förälder eller annan anhörig.
  • Nätverksarbete utifrån behov och önskemål.
  • Konsultation till samverkanspartners som kommer i kontakt med målgruppen och problematiken.
  • Information om Mini-Maria.

Exempel på behandlingsmetoder

  • UngDok – kartläggning, hälsosamtal mm.
  • MI – motiverande samtal.
  • ÅP – återfallsprevention
  • HAP/CPU – haschavvänjningsprogrammet/Cannabis för ungdomar.

När ni vill komma i kontakt med Mini-Maria för konsultation eller information, kontaktar ni samordnare Christine Gundt, tel 076-724 70 06, i första hand.

Här kan ni läsa mer om Mini-Maria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 18 april 2024 16:35
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas